Yükleniyor...

e-Devlet Uygulamaları

Elektronik imza, Mobil imza ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) yasal düzenlemeleri olan, kanunun birçok kurum, kuruluş, şirket ve kişilere zorunlu olmaya başlayan hayatımıza yeni giren kavramlardır. Şirketimiz gerek ilgili mevzuatların kanun yapıcı kurumu olan Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplu Dairesi ile gerekse uygulayıcıları olan PTT ve diğer KEP sağlayıcı kuruluşlar, Elektronik ve Mobil imza entegratörleri ile yıllardır çalışmış olmanın verdiği bilgi ve birikimle konusunda uzman danışmanlara ve uygulama geliştiricilere sahiptir.

Bu bağlamda;
• Elektronik imza ve Mobil imza destekli uygulamalar ve çözümler
• KEP sistemleri için uçtan uca çözümler
• Elektronik Yazışma Paketi ( EYP ) oluşturma, tekli ve çoklu iletme, alma ve raporlama sistemleri
• Farklı EBYS sistemleri arasında elektronik ortamda belge transferi