Yükleniyor...

Talep Yönetim Sistemi

1. Şirketiçi Modülü

Personel Özlük İşlemleri ve Personel Süreçleri:
Şirket içi personellerin özlüklerinin tutulmasını, izin avans gibi İK işlemlerinin takibi, Envanter, Zimmet takibinin ve kayıt altına alma işlemleri yapılmaktadır.

Muhasebe ve İzleme:
Tek düzen muhasebe ile proje bazlı muhasebe imkanı sağlamaktadır.

Proje Yönetimi:
Şirketin başladığı yeni projeleri, projede görevli kişilerin atanması, kişilere işlerin atanması ve takibinin yapılması sağlanmaktadır.

İş Emri ve İş Akış takipleri:
Personele yada oluşturulan çalışma gruplarına iş emri atanması ve görsel olarak işin hangi aşamadı, kimde, nerede, ne zaman vs bilgilerinin izlenmesi sağlanmaktadır.

Kalite Yönetimi:
Şirket içi ISO 9001, SPICE doküman setlerinin ve iş akışlarının yönetilmesi sağlanmaktadır.


2. Müşteri Modülü

Şirketin çalıştığı müşterilere verilen kullanıcılar ile online olarak şirket-müşteri arasındaki tüm görüşmelerin, taleplerin, isteklerin ve bunların cevaplarının şirket ve müşterisi tarafından takibini ve raporlanmasını sağlar.